Витрофлора
Гр. Нови Искър, кв. Кумарица 1281
Цветя
Тел.: 02/9917631, факс: 02/9917782, 0895715674; e-mail:vitroflorabg@abv.bg
Витрофлора
"Китайска поговорка"
Герберa Балконски
цветя
За нас Екстериорни
растения
Други